Kodukaunistamisliikumisel on sünnipäev

Eeloleval laupäeval, Jüripäeval, 23. aprillil 2011 tähistab Eesti üleriigilise kodukaunistamisliikumise 75. aastapäeva. Kuigi  suund heakorrastatud ja kaunistatud koduümbruse poole võeti juba eelmise sajandi alguses, hakati massilisemalt maju värvima ja iluaedu rajama alles 1930-ndate aastate teises pooles,  pärast 23. aprillil 1936. aastal moodustatud Eesti kodukaunistamise peakomitee töölerakendumist.

Selleks, et mõista, kui massiivse hoogtööga viiel viimasel sõjaeelsel aastal tegemist oli, piisab kui nimetada, et liikumise eesotsas olid president Konstantin Päts ja peaminister Kaarel Eenpalu ning peakomiteesse kuulus viis ministrit – sotsiaal-, sise- haridus-, põllumajandus- ja teedeminister. Kohe loodi ka maakondlikud komiteed, mille eesotsas olid maavanemad ja sajad vallakomiteed. Tasuta jagati värvi, istikuid ja koolitust. 
Nii näiteks korraldati ainuüksi 1937/38 hooajal 474 kodukaunistamise kursust, 181 kodukaunistamise nädalat, istutati 54,5 km puiesteid ja maanteede kaitseks 136 km elavtarasid, rajati 71,7 km sissesõiduteid, 92 uut parki, 609 uut iluaeda ja 1375 viljapuuaeda. Tänapäeval nimetaksime seda tohutu ulatusega mainekujunduskampaaniaks, mille eesmärk oli muuta kogu riik, iga viimane kui ääremaine küla ja sooservas paiknev talu selliseks, kus oleks endal ilus elada, lapsi kasvatada ja kuhu poleks piinlik kutsuda ka kaugemaid külalisi ehk sise- ja välismaiseid turiste-puhkajaid. Welcome to Estonia!
Aeg oli paraku karm. Siis, kui Eesti riigis panustati üksmeelselt kodukaunistamisse, värviti ruutkilomeetrite kaupa maju, rajati tuhandeid uusi aedu, planeeriti kümnete hektarite kaupa parke, istutati sadu kilomeetreid maanteeäärseid elavtarasid (hekke), siis mujal Euroopas tegeldi hoopis teistlaadi projektidega. Ometi on tõde see, et mõne aastaga kiirkorras eestlaste teadvusse istutatud kodukultuuri aluseid ei unustatud enam kunagi. Enamgi veel, need aitasid meil ennast paremini tunda ka vahepealsel viiekümnel okupatsiooniaastal.
Pärast taasiseseisvumist kutsus kodukaunistamisliikumise uuesti ellu president Lennart Meri 1997. aastal. Tema põhimõte oli, et kodu on meie rahva kultuuritaseme peegel. Lennart Mere algatusel asutati MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ), mis hõlmab kõiki maakondi ja eraldi nelja suuremat linna – Tallinna, Tartut, Pärnut ja Narvat. Ühendust on algusest peale tõhusalt juhtinud Arvi Altmäe, kes kuni möödunud kevadeni oli Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor. EKKÜ korraldab ja koordineerib Eesti kauni kodu konkurssi, mille patroon on EV President, kes  annab oma auhindu välja 1999. aastast, seega  toimub konkurss presidendi auhindadele tänavu kolmeteistkümnendat korda. 2011. aasta moto on: Lapsed on meie kodukultuuri järjepidevuse kandjad.
Võib-olla polnud juhus, et kodukaunistamise peakomitee asutati just Jüripäeval, vahetult enne kevadiste aiatööde algust. EKKÜ meeskond soovib kõikidele eestimaalastele, nii suurtele kui ka väikestele, jätkuvat indu oma koduümbruse kaunimaks muutmisel.

Ene Pajula
EKKÜ pressiesindaja