Ehitiste energiatõhusus
(terminite sõnastik eesti- ja inglise keeles)

Energiatõhusus on energiakasutuse tõhusus, kasuliku ja kulutatud energia suhe. Tõhusam energiakasutus tähendab selliste tehnoloogiate ja meetmete kasutuselevõttu, mis vähendavad elektri- ja/või kütusekulu sama otstarbega töö tegemiseks. Näiteks tööstusettevõtete ja autode energia varustamiseks.

 Energiatõhususega ja on hakatud väga aktiivselt tegelema viimastel aastatel, kus energia pidevalt  kallineb. Samas on energia tootmine piiratud ja erilist tähelepanu pööratakse kõikvõimalike alternatiivsete energiaallikate rakendamise võimalustele. Kõiki seda sunnib meid tagant ka EÜ vastavasisulised direktiivid.

 Selleks, et saaksime väljendada oma sellealaseid tegemisi kõigile üheselt mõistetavalt, koostati   projekti INTENSE – “Eestist Horvaatiani: Arukad energiasäästu meetmed munitsipaaleluasemete jaoks Kesk- ja Ida- Euroopa riikides” (2008-2011) raames vastav erialasõnastik.

Põhjalikult saate sõnastikuga tutvuda:
http://www.intense-energy.eu/uploads/tx_triedownloads/INTENSE_Glossary_EN-EE_final.pdf

Sõnastik hõlmab igapäevastes vestlustes, massimeedias ja tehnilistes artiklites energiatõhususe teemadel korduvalt kasutatavaid termineid, samuti ka termineid, mis on seotud EÜ ehitiste energiatõhususe direktiivi (2002/91/EÜ) ja energia lõpptarbimisetõhususe ja energiasäästmise direktiivi (2006/32/EÜ) rakendamisega.
 Erialasõnastik sisaldab ka lühidaid selgitavaid märkmeid nii riiklikus kui ka inglise keeles.
Sõnastik koosneb kuuest põhiosast:


Ehitiste tüübid:

Pildil: Korrusmaja Otepääl
Foto: Aare Kittask

Pildil: Eramu Valgas
Foto: Anne Vaigre

Pildil: Eramu Poolas
Foto: Aare Kittask

Pildil: Kõrgehitused Torontos
Foto: Aare Kittask


Energiatõhusate ehitiste tüübid:Pildil: Pasiivmaja Valgas
Foto: Arvo Meeks

Pildil: Energiasäästlik koolihoone Valgas
Foto: Aare Kittask


Ehitiste energiatõhusus:


 Pildil: Euroopa Komisjoni hoone Brüsselis
 Foto: Aare Kittask


Energia tootmine:


Pildil: Hüdroelektrijaam Niagara jõel Kanadas
Foto: Aare Kittask


Pildil: Valka koostootmisjaama sisevaade.
Siin toodetakse korraga nii soojust kui ka elektrit.
Foto: Arvo Meeks


Jätkusuutlik lähenemine:

Pildil: Tükike linnaruumi (Poola)
Foto: Aare Kittask


Tehniline võrgustik (küte, jahutus, ventilatsioon).Lisaks eeltoodule saate lugeda:

* Juhised oma maja ehitamiseks
* Energiatõhususe modelleerimine
* Energiatõhusus: 2020. aastast tuleb ehitada vaid nullilähedase energiatarbimisega hooneidAare Kittask
27.10.2012