Nõupäev

 

11. mail 2010 Tallinna Tehnikakõrgkooli aulas
(Pärnu mnt 62, Tallinn)


Soovides edendada Eesti tervise- ja perekultuuri, on kodukaunistamisliikumise 2010. aasta üleskutseks

Mänguväljak lapse terviseteadlikus kodus

Pöörame tähelepanu mänguväljakutele alates väikesest mängunurgast koduaias kuni suurte avalike mänguplatsideni linnades – mida peab nende rajamisel silmas pidama, milliseid ehitusnõudeid arvesse võtma, milliseid esteetilisi põhimõtteid järgima, millised materjalid on eelistatud ja kuidas tagada mängijate turvalisus.
EKKÜ keskjuhatus kutsub asjaosalisi üles mõtlema mänguväljakutega seoses
ka teismelistele ja täiskasvanutele.

10.00   Registreerumine ja kohvi
11.00   Arvi Altmäe, Eesti Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatuse esimees,
            Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor: tervitus
11.05   Tiina Tallinn, arhitekt, EAL liige: Avalikud mängu- ja liikumisväljakud –
            kellele ja milleks?
11.40   Irina Raud, arhitekt, Tallinna Tehnikakõrgkooli Arhitektuuri ja
            keskkonnatehnika teaduskonna professor: Mängu- ja liikumisväljak – kellele, kuhu ja kuidas. I osa
12.00   Tiina Tuulik, maastikuarhitekt, Tallinna Tehnikakõrgkooli Arhitektuuri ja
            keskkonnatehnika teaduskonna õppejõud: Mängu- ja liikumisväljak – kellele, kuhu ja kuidas. II osa
12.20   kohvipaus
12.35   Heli Adamovitš, Narva koolieelse lasteasutuse "Päikene" juhataja: Lasteaia
            territooriumi renoveerimise kogemus
12.55   Arvi Altmäe, Eesti Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatuse esimees:
            Kodukaunistamisliikumise möödunud ja tulev hooaeg
13.10   Tänukirjade üleandmine kodukaunistamiskomisjonide liikmetele
13.25   Arvi Altmäe, Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatuse esimees: lõppsõna


Nõupäeval osalejad saavad lõunastada Tallinna Tehnikakõrgkooli sööklas.


Registreerimine nõupäevale:

:
Asutus: