Mastivimpel

Rahvusvärvides mastivimpel – Vabariigi Valitsuse autasu

2004. – 2013. aasta Peaministri rahvusvärvides mastivimpel.
2009. aastal Vabariigi Peaministri tunnustuste andmist tublidele kodukaunistajatele ei toimunud.
2014.aastal siseministri rahvusvärvides mastivimpel.
Alates 2015.aastast kuni tänaseni riigihalduse ministri rahvusvärvides mastivimpel.

Minister annetab Vabariigi Valitsuse nimel Eesti rahvusvärvides mastivimpli üksikisikule, perekonnale, organisatsioonile või kogukonnale tunnustuseks eeskujuliku ja silmapaistva töö eest koduümbruse heakorrastamisel ning kaunistamisel.

Mastivimpliga koos antakse autasustatule ministri poolt allkirjastatud tänukiri.

Ettepanekuid rahvusvärvides mastivimpli annetamiseks teevad etteantud kvoodi ulatuses piirkondlikule kodukaunistamise ühendusele (komisjonile) omavalitsused. Vimplisaajate üleriigilise nimekirja kinnitab ja esitab ministrile Eesti Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatus.

Sama objekti võib uuesti mastivimpliga autasustamiseks esitada mitte enne viie aasta möödumist.

Peaministri annetatav rahvusvärvides vimpel antakse autasustatule üle vastavas maakonnas, vallas või linnas toimuval avalikul pidulikul üritusel.

Ministri annetatud Eesti rahvusvärvides mastivimpli saanute nimekirja ning muud asjassepuutuvad lisamaterjalid arhiveerib Eesti Kodukaunistamise Ühendus.

Vabariigi Peaministri tunnustuste andmist tublidele kodukaunistajatele 2009. aastal ei toimunud.