Tõhus haljastus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi logo.
Projekti toetaja

EKKÜ viis läbi uurimuse:
“Tõhusa haljastuse rakendamine Eestis” (27.02.2014)
Autorid: Arvi Altmäe, Aino Mölder, Marika Saks, Piret Unn, Riina Redlich ja Martin Miller
Uurimuses käsitletakse haljastuse mõju erinevaid aspekte inimühiskonna poolt loodud tehiskeskkonnas ökoloogilise tasakaalu taassaavutamiseks. Taotluseks oli uurida, milliste meetmetega on loodud ja luuakse parimaid võimalusi elukeskkonna tasakaalu säilitamiseks ja arendamiseks. Püüti leida Eesti jaoks sobilikke töövahendeid haljastuse tõhususe loomiseks.

Uurimus valmis projektipõhiselt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi finantseerimisel.


Haljastuse tõhususteguri testimine Pärnumaal. Paikuse valla Seljametsa keskuse Puistuksi tee 5, 12, 14, Puistuksi pargis ja mänguväljakul.
Aruanne (PDF) ja asukohaskeem (PDF)
Riina Redlich 28.01.2014 

Mai ja Papiniidu tänava vaheline elamukvartal Pärnus – aruanne (PDF) ja asukohaskeem (PDF)
Piret Unn 23.01.2014 

Rohekeskkonna mõjust ning vastumõjust
Aino Mölder 05.01.2014 

Haljastuse tõhususteguri määramise võimalused Põlva Piiri tänava elamukvartali näitel – aruanne(PDF) ja aruande lisa (PDF)
Marika Saks 30.12.2013

Haljastuse tõhususteguri testimine Ida-Virumaal, Mäetaguse alevikus, Tamme tänava projektalal – aruanne (PDF) ja asukohaskeem (PDF)
Martin Miller 26.12.2013

Tõhusa haljastuse teguri määramise ajutine juhend kujundatavates Eesti näidisasulates (PDF)
Arvi Altmäe 05.12.2013 

Tõhus haljastus, mis see on?
Arvi Altmäe 05.12.2013 

Rohelise tõhususest ja selle mõõtmise vajadusest
Tiina Tallinn 28.01.2013 

Rohelise mõjust
Tiina Tallinn 09.11.2012