Artiklid

Energiasäästliku ühiskondliku hoone konkursi võidutiitli pälvis Võrtsjärve külastuskeskus

Kolga-Jaani vallas Jõesuus asuv Võrtsjärve külaliskeskus pärjati 18. jaanuaril 2015 Tallinnas Koduomanike Kongressil ühiskondlike hoonete kategoorias energiasäästliku hoone tiitliga.

Rahvusliku programmi „Eesti kaunis kodu“ raames korraldatakse alates 2012. aastast ka konkurssi „Energiasäästlik kaunis kodu“, kus tunnustusi jagatakse neljas kategoorias: eramud, kortermajad, ühiskondlikud hooned ja energiasäästliku mõtteviisi edendaja. Kolga-Jaani Vallavalitsus esitas 2014.a. konkursile Jõesuus asuva Võrtsjärve külastuskeskuse, kes võitiski parima tiitli ühiskondlike hoonete kategoorias.

Loe edasi: Energiasäästliku ühiskondliku hoone konkursi võidutiitli pälvis Võrtsjärve külastuskeskus

Kõige raskem on muuta mõtteviisi

Aasta tagasi tunnistas Eesti Kodukaunistamise Ühendus Eesti kõige energiasäästlikuma mõtteviisiga vallavanemaks Tartu vallavanema Aivar Soobi. Tänavu pälvis selle tunnustuse töö eest Mäetaguse vallavanemana Aivar Surva.

Aivar Surva Foto: erakogu

Kohe peab ütlema, et Aivar Surva ei ole enam Mäetaguse vallavanem, aga töö, mille eest ta esile tõsteti, on tehtud eelneva kaheksa aasta jooksul, mil ta oli vallavanem. Pärast  viimaseid kohalikke valimisi, mille Mäetagusel võitis valimisliit Kodupaik, sai uueks vallavanemaks Konstantin Kaus. Uue vallavanema elu tõenäoliselt kergeks ei kujune, sest eelnevad aastad on lati kõrgele tõstnud. Samas sõltub kõik kahtlemata valijate ootustest.

Loe edasi: Kõige raskem on muuta mõtteviisi

Rohekeskkonna mõjust ning vastumõjust

Aino Mölder, andragoog, metsamajanduse insener

1. Kuidas mõista rohekeskkonda

Kui arutleme mõiste keskkond üle, siis meenuvad esimesena loodusmaastikud, õhk, vesi, metsad, rabad, rannad – teisisõnu looduskeskkond.  Harvem sobitame sama mõiste alla kõik selle, mis seondub tehiskeskkonnaga: kodudega, töökohtadega, tänavatega jms. Lisaks räägitakse infokeskkonnast, finantskeskkonnast jne, kuid need mõisted ei seondu allpool arendatava teemaga, milles keskendutakse inimese suhetele taimedega. Keskkonna mõistet analüüsides on allpool loobutud selle tõlgendamise globaalmõõtmest. Pigem peatume keskkonna sotsiaal-ruumilisel mõõtmel ehk teisisõnu sellel piiratud „rohelisel“ osal, mis inimest vahetult ümbritseb. Nimetagem seda rohekeskkonnaks ning arvestagem selle komponentideks näiteks linnametsad ja –pargid,  puhkealad, elamukvartalite, koduaedade ja tootmishoonete ümbruse haljastuse, aga ka ruumide sisehaljastuse. Subjekt, kelle suhtes teemat arendada, on pigem linna- kui maainimene.

Loe edasi: Rohekeskkonna mõjust ning vastumõjust

Põhjamaad on energiasäästliku ehituse teerajajad

Tekst ja fotod Meelis Linnamägi

Põhjamaade külmema kliima tõttu on energiatõhususe miinimumnõuded olnud ajalooliselt karmimad kui teistes arenenud lääneriikides. Paks soojusisolatsioon seintes ja lae peal ning kolmekordse klaasiga aknad olid Soomes, Rootsis ja Norras juba ammu norm, enne kui need meetmed jõudsid Kesk-Euroopa madalenergiahoonetesse. Ideid passiivmajatehnoloogia väljatöötamiseks sai sakslane Wolfgang Feist Rootsist. Selles oli talle suureks abiks tuntud Rootsi passiivmajade arhitekt Hans Eek, kes on korduvalt ka Eestis esinenud (lisainfo
vana.valga.ee/valgalv/et/Uudised/2010%26nID%3D764.html).

Loe edasi: Põhjamaad on energiasäästliku ehituse teerajajad

Ka Belgias on energiasäästlik ehitus suundunud massiturule

Tekst ja fotod Meelis Linnamägi

Prantsusekeelsetesse riikidesse jõudis Saksamaal leiutatud moodne passiivmajatehnoloogia mõnevõrra hiljem. 2010. aastal osalesid Valga linnavalitsuse ja Tartu Ülikooli töötajad Brüsselis Belgia passiivmajaühingu korraldatud sümpoosionil „Passiivmajad massiturule“, kus arutati Euroopa vajadust muuta energiasäästlik ehitus tavapraktikaks. 2011. aasta sügisel tegin Brüsselis kohalike omavalitsuste keskkonnaorganisatsiooni ICLEI aastakonverentsil ettekande passiivmajatehnoloogia kasutamisest lasteaedade ehitamisel Eestis, Valga linnas ja Saue vallas. Pärast konverentsi külastasime Brüsseli passiivmaju.

Loe edasi: Ka Belgias on energiasäästlik ehitus suundunud massiturule

Energiasäästliku ehituse näiteid Austriast

Meelis Linnamägi tekst ja fotod

Austria on olnud energiasäästlike ehitustehnoloogiate ja taastuvenergia kasutuselevõtmisel üks edukamaid riike maailmas. Kuigi moodne passiivmajatehnoloogia loodi 1990. aastatel Saksamaal, siis kõige rohkem passiivmaju elanike arvu suhtes on ehitatud siiski Austrias ja Šveitsis. Austerlased olid uue tehnoloogia sakslastelt ülevõtmisel ning massidesse viimisel väga kiired . Sellele aitas lisaks keelebarjääri puudumisele kaasa ka fossiilsete energiaallikate nappus Austrias. Samuti ei soovinud Austria rahvas endale potentsiaalselt ohtlikku ja liiga kallist tuumatehnoloogiat.

Loe edasi: Energiasäästliku ehituse näiteid Austriast

Tõhus haljastus, mis see on?

Üleilmsed probleemid
Kiire urbaniseerumine ja rahvastiku kasv soodustavad kogu maailmas linnade suurenemist ja ehitus- ning arendustegevuse tõhustumist. Maa-alad muutuvad üha suuremal määral eluaseme ja liikumiskeskusteks. Tööstus- ja transpordipiirkonnad, parklad ja kaubanduskeskused ei mahu enam ära linnade piiridesse, nihutades neid järjest kaugemale. Samas on sellisel  kiirel arengul ja kasvul sageli kahjulikud tagajärjed keskkonnale. 

Loe edasi: Tõhus haljastus, mis see on?

Energiasäästliku ehituse näiteid Saksamaalt

Meelis Linnamägi tekst ja fotod

Saksamaa on olnud alates 1990. aastatest energiasäästliku ehituse eestvedaja kogu maailmas, aga eelkõige Euroopas. Saksamaal ehitati juba 20 aastat tagasi esimesed väga innovaatilised hooned, mis tänaseks on oma üsna pika tegevusaja jooksul tehnoloogia toimimist edukalt tõestanud. Olgu näiteks 1991. aastal Saksamaal Darmstadtis dr Wolfgang Feisti eestvedamisel ehitatud esimene passiivmaja või siis Saksa arhitekti Rolf Disch’i projekteeritud ja 1994. aastal Freiburgis ehitatud keskkonnasõbralik maja Heliotrope. See oli esimene maja maailmas, mis toodab päikese abil rohkem energiat kui ise kasutab ning seda heitmevabalt, CO2-neutraalselt.

Loe edasi: Energiasäästliku ehituse näiteid Saksamaalt

Energiamonitooring hoonetes

Kalle Virkus

Energiat, nagu ka ükskõik millist teist resurssi, tuleb kasutada mõistlikult. Mõistlikult tähendab, et nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. See on kõigile teada. Näiteks raha kohta peame täpset arvestust, kust see tuleb ja kuhu me selle paneme. Iga endast lugupidav raamatupidaja omab selget ülevaadet kassavoogudest, raha igapäevasest kulutamisest ja aastabilansist. Selleks et oma kodus ja töökohal energia kasutamise üle arvet pidada ja selleks et seda mõistlikult kasutada, peame omama selget ülevaadet ka energia tuludest ja kuludest. Kuidas muidu oleks võimalik säästu hinnata, kui me ei tea, kui palju mõni meie tegevus energia tarbimist vähendab?

Loe edasi: Energiamonitooring hoonetes