Artiklid

Energiasäästlik mõtlemine Rootsis

Reisikiri Rootsi targast haljastusest 

Kui arutleda Rootsi energiasäästlikkuse teemal ja seada sihiks õppereis, kangastub meile esmalt Rootsi teadlaste osa maailmakultuuris. Uppsala Ülikooli astronoom ja füüsik Anders Celsius (1701-1744) ei vaja tutvustamist. Igapäevased temperatuurinäidud ei ole arusaadavad ilma tähiseta °C. 

Teine oluline teadlane on Carl Linnaeus (1707-1778). Carl Linnaeus oli Uppsala Ülikooli meditsiiniprofessor, kuid rohkem tuntud on ta hoopis botaaniku ja zooloogina. Tänapäevane bioloogia põhinebki Carl Linnaeuse teoorial, tänu millele ta juba oma eluajal Euroopa tuntuimaks teadlaseks kuulutati. Carl Linnaeust tuntakse rohkem Carolus Linne´ ja Carl von Linne´ nimede all.

Loe edasi: Energiasäästlik mõtlemine Rootsis

Kuidas ehitada energiasäästlikku hoonet?

Meelis Linnamägi

Energiasäästlikus hoones on:

  • kompaktne arhitektuur ja optimeeritud ruumiplaneering,
  • välispiirde väga hea soojapidavus – U<0,1 W/(m2K),
  • välispiirde väga hea õhkupidavus – n50<0,6/h,
  • kolmekordse klaaspaketi ja soojustatud raamiga aknad – Uw<0,8 W/(m2K),
  • külmasillavabad konstruktsioonid,
  • päikeseenergia passiivne kasutus (optimaalne klaaspindade suurus ja suund),
  • väga kõrge soojatagastuse efektiivsusega (üle 85%) ventilatsioonisüsteem ning soovitatavalt maa-alune ventilatsiooniõhu  eelsoojendus/eeljahutussüsteem,
  • LED- ja luminofoorlampidega valgustus, energiasäästlikud majapidamisseadmed,
  • võimalusel kasutatud ökoloogilisi ehitusmaterjale.
Loe edasi: Kuidas ehitada energiasäästlikku hoonet?

Rohelise büroohoone uuenduslikud lahendused

Tallinnasse Sõpruse pst 157 ehitatakse omapärase arhitektuurse ja tehnilise lahendusega rohelist büroohoonet. Arendaja ja projekteerijate  eesmärk oli läheneda büroohoone ehitamisele uudse nurga alt, rakendades lahendusi, mida Eesti varasemalt rakendatud ei ole ja mis suurendavad energia, vee ja materjalide kasutamise tõhusust ning vähendavad hoone mõju keskkonnale. Tegemist on esimese liginullenergia büroohoonega Eestis.

Loe edasi: Rohelise büroohoone uuenduslikud lahendused

Korteri või maja ostja võtab energiasäästujuttu juba tõsiselt

Allan Kool

Kristiine linnaosas Vuti tn 36 ja 38 asuva maja lugu sai alguse nagu iga teine kinnisvara arendusprojekt. Osteti maa, koostati detailplaneering, projekteeriti hooned. Kõik see toimus ajal, kui elektrienergia oli odav ja energiasäästujutte veel ei räägitud või kui räägitigi, siis ei võtnud inimesed neid tõsiselt.

Pildil: elamu krunt enne ehituse alustamist. Foto: Allan Kool
Loe edasi: Korteri või maja ostja võtab energiasäästujuttu juba tõsiselt

Ise tehtud, hästi tehtud

Eluruumide lisasoojustamine

On tõsiasi, et soojusenergiale minevate kulutuste vähendamiseks on paljud Eesti inimesed hakanud tõsiselt mõtlema oma elumaja või korteri soojustamisele. Eesti ehitusturg pakub eluhoonete soojustamiseks suhteliselt palju võimalusi. Üks üsna laialt levinud tee  on lisasoojustuse panemine välisseintele. Küll surutakse vahtu kiviseinte vahelisse õhukanalisse, küll paigaldatakse välisfassaadidele lisasoojustust ja krohvitakse kas mineraalkrohvi või polümeerkrohviga.  Probleem tõusetub aga siis, kui hoone välisfassaadid on väga hästi viimistletud (puhasvuuk klinkertellis või muud suhteliselt kallid ilmastikukindlad viimistlusmaterjalid) ning arhitektuurset ilmet muuta ei soovita või see ei olegi paikkonna arhitektuurse ilme säilitamisvajaduse tõttu võimalik.

Loe edasi: Ise tehtud, hästi tehtud

Energiasäästliku ehituse ajaloost

Meelis Linnamägi

Passiivset päikeseenergiat arvesse võtvaid maju on maailmas projekteeritud ja ehitatud tuhandeid aastaid. Seda tehti praktilisest vajadusest enne mehhaanilise kütte ja ventilatsiooni leiutamist ning see oskus on säilinud paljude maade traditsioonilises arhitektuuris.

Iidsed kultuurid arvestasid elumajade ehitamisel päikese liikumise suunda, hoone termilist massi ja ventilatsiooni. Esimestena  kasutasid päikesearhitektuuri ja linnaplaneerimise arenenud meetodeid kreeklased ja hiinlased, kes orienteerisid oma majad valguse ja sooja saamiseks lõuna suunas.

Loe edasi: Energiasäästliku ehituse ajaloost

Õigel hetkel tehtud õiged otsused

KredExi 35% rekonstrueerimistoetust ei ole kerge saada. Haapsalus, kus elab umbes 11 000 inimest ja kus nõukogude eri ajastutest pärinevaid korterelamuid pole üldse vähe, muuhulgas ka oma „Mustamäe” (Kastani linnaosa), on selle saanud ainult kaks kortermaja.

Üks neist, Metsa 71, tunnistati 2013. aastal EV Presidendi auhinna vääriliseks kui Eesti kauneim kortermaja, teise, mis asub Haapsalus aadressil Suur-Liiva 5, põhjalik rekonstrueerimine on lõpusirgel.  Selle maja rekonstrueerimistoetuse taotlemise ettevalmistusteks kulus kokku lausa neli aastat.

Loe edasi: Õigel hetkel tehtud õiged otsused

Ise küsin, ise vastan

Põlvasse Metsa 5a ehitatud elamu on esimene sertifitseeritud passiivmaja Eestis.

* Elamu köetav pind 280,6 m2, kütteenergia netovajadus 14,6 kWh/m2 aastas.
* Kogu hoone energiavajadus (küte, ventilatsioon, majapidamiselekter, valgustus)  aastas kokku 10360 kWh. Elektrienergia toodetakse kohapeal, katusel asuva 90 m2-suuruse päikesepaneelide välja abil arvestuslikult 10100 kWh aastas. Ajavahemikus 10.05 -25.10 on toodetud 8050 kWh. Seega on tegemist neto nullenergiamajaga. Suveperioodil müüakse ülejääv elekter võrku, talvine puudujääk ostetakse.
* Sooja vee ja kütte tootmiseks on lõunafassaadil vertikaalne 13,1 m2 pinnaga päikesekollektor madala talvise päikese püüdmiseks ja katusel 11,6 m2  suvise kõrge päikese jaoks. Soe vesi akumuleeritakse kahte paaki, kumbki 1000 liitrit.
* Talviseks kütteperioodiks novembrist veebruarini on lisaks kasutusel maasoojuspump (vertikaalsed puuraugud 80 m 2 tükki).
Loe edasi: Ise küsin, ise vastan

Madalenergiamaja Hommiku tänaval

2012. aasta sügisel valmis Tartus Hommiku tänaval kahe korteriga madalenergiamaja. Tänaseks on majas aasta jagu elatud ning tasutud arvete järgi otsustades võib ehitatuga rahule jääda. 287 m2 kütmiseks on 12 kuu jooksul kulunud 4 616 kWh energiat. Möödunud talve kõige külmema kuu küttearve 143,5 m2 suuruse korteri kohta oli 71,64 eurot. Kahe perekonna aastane energiatarve kokku on olnud 21 749 kWh energiat.

Pildil: Maja vaade edelast. Foto: Arvo Lehemets.
Loe edasi: Madalenergiamaja Hommiku tänaval