Kaunis muinsuskaitseobjekt

Oleme teinud ettepaneku Vabariigi Presidendi konkursil „Eesti kaunis kodu 2013“ eraldi tunnustada muinsuskaitse all olevaid kodusid. Miks me oleme teinud ettepaneku tunnustada just kodusid/elamuid? See on väga õigustatud küsimus ja üritan seda teemat natuke laiemalt avada.

Meie ajalooline pärand on väga mitmekesine ja rikkalik, osa sellest pärandist kaitstakse riiklikult muinsuskaitseseaduse alusel (kokku on Eestis hetkel muinsuskaitse all 26 595 mälestist). Mälestistest ca 50% on vallasmälestised (peamiselt siis kirikuinventar ja kunstiesemed) neid antud kontekstist pole põhjust eraldi käsitleda. Küll aga ülejäänud mälestisi – arheoloogia-, ajaloo- ja ehitismälestisi ning muinsuskaitsealasid. Viimaseid on 12, tuntuim Tallinna vanalinn. Täpsemalt saab vaadata andmeid meie registrist.

Meie peamiseks murelapseks on kaitse alla olevad hooned. Kindlasti väärivad tähelepanu ka pargid, varemed ja monumendid, kuid nende puhul on enamasti suur just kohalike omavalitsuste panus (keda me ka tunnustame Muinsuskaitseameti poolt eraldi) ja neil on lihtsam leida ka erinevatest projektidest toetust. Vaeslapse rollis on tavaliselt eraomanikud, kes muinsuskaitseseaduse järgi vastutavad meie ajaloolise pärandi säilimise eest, kuid riikliku finantseerimise või projekti toetuste võimalused on minimaalsed. Seetõttu tahaksime eraldi esile tõsta neid koduomanikke, kes siis järjepideva hoolduse ja tööga on hoidnud muinsuskaitse all olevat hoonet, mille väärtused on säilinud nii meile kui ka järeltulevate põlvkondade jaoks. 

Vana hoone korrastamine ja hoidmine on kulukas tegevus, seepärast vähim, mida me teha saame, on neid tunnustada. Tunnustust väärivad kindlasti ka ettevõtjad ja teised juriidilised isikud, kes vana hoone on korda teinud, kuid meie ettepanek on antud konkursi raames jääda muinsuskaitse all või muinsuskaitsealal olevate kodude juurde. Suuremad arendused ja restaureerimisprojektide jaoks on omad konkursid ja kategooriad, värskeima näitena võib tuua ikka esile Meremuuseumi Lennusadamat, mis põhjusega on saanud mitmeid olulisi preemiaid. Meie arvates oleks see siiski erinevates kaalukategooriates võistlemine, kui kaalukausil oleks väikelinna puitelamu ja Lennusadam. 

Usume, et Eestimaal on ajaloolisi elamuid ja kodusid, mis väärivad tunnustamist.


Parimate soovidega 
Tarvi Sits
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor
Muinsuskaitseamet


Võitjad:

2013 Korterelamu Lepiku 9 Tartus
2014 Mihkli talu Rootsi-Kallavere külas Jõelähtme vallas Harjumaal
2015 Anne-Ly ja Rene Mitti Suurupi alumise tuletorni kompleks Harku vallas Harjumaal
2016 KÜ Tartu tn 48 Viljandi linnas
2017 Luua mõisa kavaleridemaja Luua külas Palamuse vallas Jõgevamaal
2018 Andineeme aiakujundus Harjumaal