Õpilasprojekt “Eesti kauneim kool”

ÕPILASPROJEKT “EESTI KAUNEIM KOOL”

Kõik Eestimaa lapsed tahaksid elada kaunis kodus ja hea elukorraldusega riigis, õppida hooldatud ja remonditud koolimajas. Kuid koolide renoveerimine nõuab aega ja ressursse ning Eesti riigi kujundamine elamisväärseks vajab pidevat järjekindlat tööd kõigilt tema kodanikelt.

Kui president Lennart Meri kuulutas välja õpilaskirjandi “Kodu kauniks – miks ja kuidas?”, ei osatud arvata, kui tähelepanelikult ja kriitiliselt näevad ja mõistavad õpilased ümbritsevat. Kui kenasti oskavad nad unistada kodust, koolist ja väikese Eesti ilusast tulevikust.

Eesti Õpetajate Liit kutsuti kodukaunistamise liikumise meeskonda. Presidendi sõnum õpetajatele oli arusaadav – kasvatada tulevast põlvkonda vastutustundlikuks riigikodanikuks, kes hooliks oma riigist ja rahvast, väärtustaks eelnevate põlvede poolt loodut. Saime aru, et õpetajate kaasamine ei tähenda pelgalt kooli ümbruse heakorrastamist, vaid ka kooli vaimsuse kujundamist.

Rajasime kauni kooli idee projektitöö põhimottele. Igal aastal antakse õpilastele teema, millest tuleb lähtuda. Selline projektitöö võimaldab koolis õpitavad teoreetilised teadmised siduda praktilise eluga. Õpilastel tuleb tähele panna, mida oleks vaja koolis, kooliümbruses, asulas muuta ja paremaks teha. Jõukohane idee leitakse väideldes ja oma seisukohti põhjendades.

Õpetajate juhendamisel saab püstitatud eesmärgid ellu viia õpilaste endi abiga, mis pakub tegijatele avastamisrõõmu ja võimaldab oma teadmisi ja oskusi rakendada. Rõõmsalt talgutööd tehes muutub kaunimaks kooliümbrus ja töökeskkond, mida siis hoopis paremini hinnata ja hoida osatakse. Projektis osalenud õpilased on ise andnud hinnangu saadud kogemusele Selles projektis kaotajaid ei ole, sest projektitöö muudab osalejad targemaks, koolielu mõnusamaks, kooliümbruse kaunimaks ja õpikeskkonna huvitavamaks.

Võitjate hindamine pole olnud kerge. Koik konkursile esitatud projektid on olnud huvitavad ja ainulaadsed. Projektitöö käigus on ära tehtud palju heakorrastustöid, rajatud liiklusväljakuid ja terviseradasid, ehitatud ilmavaatluspunkte, oueauditooriume ja puhkenurki. Tähtsal kohal on olnud lipuväljakute rajamine ja hooldamine. On uuritud, tähistatud ja kaardistatud ajaloolisi sündmusi ja paiku ning hooldatud iidseid pargipuid. Õpilasprojektide juhendamine on olnud õpetajate tänuväärseks tööks, mis pälvib tunnustust.

Võitnud kooli õpilasprojekti töörühm saab preemiasumma, mille kasutamise otsustavad õpilased ise. Hea meel on tõdeda, et õpilased on teinud alati aatelisi otsuseid ja investeerinud preemiasumma jätkuvalt kooliümbruse heakorrastamisse.

Kaunima kooli tiitli voitnud koolile annab auhinna üle Eesti Vabariigi President. Presidendi külaskäik on olnud igale koolile sündmuseks. Presidendikantselei kingitusena jääb kooli kaunistama Anu Raua loodud vaip.

Ühistes ettevotmistes, mis haaravad nii lapsi, lapsevanemaid kui koolipersonali, saavad keerulised probleemid tihti lihtsa lahenduse ja positiivse mõjujõu.

Kauni kodu, emakeelse kooli ja Eestimaa püsimine on tegelikult meie endi kätes ja südametes, ka siis kui oleme Euroopa Liidu rahvaste peres ja kogu maailm on avatud kõikide oma võimaluste ja ahvatlustega.

Lehte Jõemaa
Eesti Õpetajate Liidu esimees