Artiklid

Rohelise mõjust

Üle viiekümne aasta Eesti Kunstiakadeemias (algselt riigi kunsttööstuskoolis, hiljem Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis) tulevastele kunstnikele ja arhitektidele esteetikakursust lugenud Leo Soonpää seletas oma definitsioonid alati lahti hästi lihtsate ja tavaeluliste näidete abil. Ta põhjendas seda sellega, et siis  jäävad need mõisted üliõpilastele hästi meelde.  Utilitaarsest ja esteetilisest suhtumisviisist  rääkides oli näide järgmine: talumees läheb hommikul uksest välja ja näeb – õues kasvab kask. Kui mees mõtleb, et sellest saaks häid halupuid, rehapulki jms, siis on see utilitaarne suhtumisviis, aga kui, et näe –  ilus puu teine, on tegu esteetilise suhtumisviisiga.

Loe edasi: Rohelise mõjust

Energiakäitlus (energiajuhtimine) kodus ning korteriühistus

Eestimaa hooned, s.h. elamud, on tihti nii halvas seisukorras, et neis ei ole võimalik normaalset sisekliimat saavutada. On oluline teada, et ruumide kasutusmugavuse suurendamine võib kaasa tuua energiatarbimise vähendamise. Selleks tuleb hooned renoveerida, neid õigesti ekspluateerida ja korraldada energiakäitlust (energiajuhtimist).
Energiakäitlus on hoone omaniku töövahend energiatarbimise kontrollimiseks, mille tulemusena:

Loe edasi: Energiakäitlus (energiajuhtimine) kodus ning korteriühistus

Ehitiste energiatõhusus (terminite sõnastik eesti- ja inglise keeles)

Energiatõhusus on energiakasutuse tõhusus, kasuliku ja kulutatud energia suhe. Tõhusam energiakasutus tähendab selliste tehnoloogiate ja meetmete kasutuselevõttu, mis vähendavad elektri- ja/või kütusekulu sama otstarbega töö tegemiseks. Näiteks tööstusettevõtete ja autode energia varustamiseks.

Loe edasi: Ehitiste energiatõhusus (terminite sõnastik eesti- ja inglise keeles)

Taastuvenergeetika tehnoloogilised võimalused

Jätkuks eelnevalt kirjutatud artiklitele (A. Altmäe 09.09.2012 ja 22.09.2012) on taastuvenergeetikas veel tehnoloogilisi võimalusi, mida siinjuures püüan avada. 

Nii nagu on juba mainitud konstrueeritakse tuuleenergia tootmiseks nii vertikaal- kui ka horisontaalteljelisi tuulikuid, millede konstruktiivseid iseärasusi siinjuures täpsustan.

Loe edasi: Taastuvenergeetika tehnoloogilised võimalused

Päikeseenergia salvestamise taibukad lahendused

Autoomanikud teavad, mida tähendab sõiduki jätmine põletava päikese kätte ja kuivõrd tülikas on seejärel autosse siseneda. Tihti tõuseb salongi temperatuur kõrgemale kui 30-40oC.  Aadressilt cleantechnica.com leiame huvitavaja leidliku lahenduse sõidukite varjamiseks päikese eest, kuid samas ära kasutades selle energia.

Loe edasi: Päikeseenergia salvestamise taibukad lahendused

Pressiteade

Eesti kodukaunistamise ühendus (EKKÜ) on tegutsenud viimased viisteist aastat ja on tuntud kui üleriikliku, presidendi eestkoste all oleva kodukaunistamise konkursi korraldaja. Nüüd on EKKÜ võtnud käsile veel ühe tegevussuuna, nimelt asunud koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga tutvustama moodsaid energiasäästuvõimalusi ja julgustama inimesi neid kasutusele võtma.

Loe edasi: Pressiteade

Kuidas alternatiivsed energiaallikad kodumajapidamistes reaalselt kasutusel on

Jätkates teemal „Päikese- ja tuuleenergia kasutamine kodumajapidamises“ tuleb ilmselt lahti rääkida konkreetsed lahendused. Igaüht, kes alternatiivse energiatootmisega kokku puutub, hakkab arvatavasti vaevama küsimus, mida üks või teine lahendus tema enda kodumajapidamisele annab? Kuidas on lood ühelt poolt kuludega ja teisalt efektiivsusega? Ehk teisisõnu, milliseid lahendusi üldse kasutatakse ja millised nendest on kõige kasumlikumad. Vaatluse alla võiks võtta nii naaberriikides arendatavad kui ka meie oma rahva seas leiduvate osavate kätega inimeste loodud energia tootmise võimalused.

Loe edasi: Kuidas alternatiivsed energiaallikad kodumajapidamistes reaalselt kasutusel on