Rahvusvärvides lipukultuur

Rahvusvärvides mastivimpel

2004. aasta – Peaministri rahvusvärvides mastivimpel
2005. aasta – Peaministri rahvusvärvides mastivimpel
2006. aasta – Peaministri rahvusvärvides mastivimpel
2007. aasta – Peaministri rahvusvärvides mastivimpel
2008. aasta – Peaministri rahvusvärvides mastivimpel
2009. aastal Vabariigi Peaministri tunnustuste andmist tublidele kodukaunistajatele ei toimunud
2010. aasta – Peaministri rahvusvärvides mastivimpel
2011. aasta – Peaministri rahvusvärvides mastivimpel
2012. aasta – Peaministri rahvusvärvides mastivimpel
2013. aasta – Peaministri rahvusvärvides mastivimpel
2014. aasta – siseministri tänukiri ja mastivimpel
2015. aasta – riigihalduse ministri tänukiri ja mastivimpel
2016. aasta – riigihalduse ministri tänukiri ja mastivimpel
2017. aasta – riigihalduse ministri tänukiri ja mastivimpel
2020. aasta – riigihalduse ministri tänukiri ja mastivimpel
2021. aasta – riigihalduse ministri tänukiri ja mastivimpel
2022. aasta – riigihalduse ministri tänukiri ja mastivimpel

Riigihalduse minister tunnustab Eesti kaunite kodude omanikke tänukirja ja rahvusvärvides mastivimpliga, et süvendada Eesti omariikluse tunnetust lipuvärvide kaudu ning arendada Eesti lipukultuuri.

Riigihalduse minister annetab Eesti rahvusvärvides mastivimpli üksikisikule, perekonnale, organisatsioonile voi kogukonnale tunnustuseks eeskujuliku ja silmapaistva töö eest koduümbruse heakorrastamisel ning kaunistamisel.

Mastivimpliga koos antakse autasustatule riigihalduse ministri poolt allkirjastatud tänukiri.
Ettepanekuid rahvusvärvides mastivimpli annetamiseks teevad piirkondlikule kodukaunistamise komisjonile omavalitsused.
Vimplisaajate üleriigilise nimekirja kinnitab ja esitab riigihalduse ministrile Eesti Kodukaunistamise Ühendus.
Sama objekti voib uuesti mastivimpliga autasustamiseks esitada mitte enne viie aasta möödumist.

Riigihalduse ministri annetatav rahvusvärvides vimpel antakse autasustatule üle vastavas maakonnas, vallas või linnas toimuval avalikul pidulikul üritusel. Autasustamisüritus korraldatakse soovitatavalt Võidupüha või Taasiseseisvumispäeva paiku.
Riigihalduse ministri annetatud Eesti rahvusvärvides mastivimpli saanute nimekirja ning muud asjassepuutuvad lisamaterjalid arhiveerib Eesti Kodukaunistamise Ühendus.