Konkurss „Energiasäästlik kaunis kodu 2012“ kokkuvõte

Tuleviku kaunis kodu on säästlik, ilus, mugav ning meie laiuskraadile sobiva välisruumiga!

Selliste sõnadega lõppes 8.09.2012 kirjutatud pöördumine Eesti kodukaunistajate poole. Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ) koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga (MKM) alustas liikumist „Säästlik on ilus“. 

EKKÜ seadis oma tegevusele kaks eesmärki. Esiteks anda välja elanikkonda harivaid artikleid energia kokkuhoiust ning teiseks teha kindlaks, kuidas meie riigis tegelikult energiat säästetakse. Esimene eesmärk on suures osas täidetud nii avaldatud artiklite hulga kui ka foorumist osavõtjate poolest. Tulemused EKKÜ kodulehel räägivad ise enda eest. Teise eesmärgi saavutamiseks ja maakondade-sisese konkursi korraldamiseks kaasas EKKÜ maavanemad ja maavalitsused. Siinjuures on hea märkida, et maavanemate toetus üritusele oli märkimisväärne. Üle 20 üleriigilisele konkursile laekunud nominendi kõigist maakondadest on hea tulemus.

EKKÜ keskjuhatus moodustas maakondade ülese komisjoni, kes valis esitatud nominentidest välja 12 maakonna tasandi parimat (vt konkursi „Energiasäästlik kaunis kodu 2012“ võitjad) ning suunas need asjatundjatele/ekspertidele, kes selgitasid välja üleriigiliselt parimad objektid. Ekspertidena oli kaasatud Maailma Energeetika Nõukogu volinik Einari Kisel (komisjoni esimees), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi osakonna juhataja, volitatud ehitusinsener ja energiaaudiitor Margus Sarmet ning diplomeeritud energiaaudiitor Aare Vabamägi. 

Ekspertide hinnangul ei olnud vähese esindatuse tõttu võimalik esile tõsta üleriigiliselt parimat eramut ja tööstusobjekti. Küll aga pidasid eksperdid üleriigilist äramärkimist väärivaks kortermajade grupis KÜ Tehvandi kortermaja Valgamaalt, ühiskondlike hoonete grupis Roela Noortemaja Lääne-Virumaalt ning uute, äsja rajatud hoonete grupis SA Perekodu asenduskodu Viljandimaalt.

Meie erilise tähelepanu pälvis Tartu vallavanem Aivar Soop, kes valiti ühehäälselt energiasäästliku mõtteviisi edendajaks aastal 2012.


Mida me õppisime?

Kindlasti üllatas meid see, kui vähene on elanikkonna arusaam energiakasutuse mõõtmise vajalikkusest, sest see on energiasäästu olulisim komponent. Vähesed on inimeste teadmised ka haljastuse mõjust energiasäästule. Nende teemadega peaks EKKÜ tegelema ka tulevikus.

Asjatundjate-ekspertide arvamusele tuginedes on EKKÜ alustanud olulise elanikkonda hariva liikumisega ning seda on vaja jätkata. Tuleb tunnistada, et esimese energiasäästu-alase konkursi korraldamine andis EKKÜ-le kindlustunnet sellega jätkamiseks. 

Ekspertide ettepanekutele tuginedes on otstarbekas jääda maakonnakeskse korralduse juurde, nagu me korraldame Vabariigi Presidendi konkurssi „Eesti kaunis kodu“. Lisaks sellele peetakse õigeks jätkata ka üleriigiliselt kõige kaunimate ja energiatõhusamate ehitiste väljaselgitamist, mis oleksid teistele heaks eeskujuks ja väärtustaks rohkem nende kallal nähtud vaeva. Edaspidi hindame energiasäästlikkust erinevates kategooriates. Ekspertide soovituse kohaselt võiksid need olla järgmised:

1. Pereelamud
2. Korterelamud
3. Ühiskondlikud hooned – vajadusel alamkategooriad (haridusasutused, hoolekandeasutused, vallamajad, rahvamajad,     raamatukogud, noortemajad)
4. Tööstuskompleksid

Nagu juba eespool mainitud, tuntakse Eestis suhteliselt suurt puudust energiasäästu toetava tõhusa haljastuse rajamise tarkusest. Sellest oli juttu ka meie foorumis, mis viis näidisasumi rajamise ideeni. Tulevikuvaates on meeldiv tõdeda, et ka teostaja on olemas. Põhimõttelise nõusoleku näidisasula rajamiseks on andnud Tartu vallavanem, energiatõhusa mõtteviisi edendaja 2012 Aivar Soop.


Arvi Altmäe
Esimees
19.01.2013

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga