Konkurss „Energiasäästlik kaunis kodu 2012“

Lõppenud on MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esimene konkurss „Energiasäästlik kaunis kodu 2012“. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts autasustab parimaid 20. jaanuaril Nokia Kontserdimajas toimuval Koduomanike III Kongressil (algus kell 14).

Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ) on eelkõige olnud keskendunud kaunimate koduümbruste väljaselgitamisele ja tunnustamisele, kuid hinnatud on külasid, valdu, tervisespordikeskuseid, tööstusmaastikke, ettevõtteid. Viisteist tegutsemisaastat on andnud palju julgustavat tagasisidet.

Enne sõda peeti kodukaunistamise all silmas palju enamat kui ainult koduaia ilu ja heakord, nii näiteks hinnati ka hoonete funktsionaalsust. Suurt tähelepanu pöörati praktilisele haljastusele. Et see oleks ilus vaadata, aga pidurdaks ka tuuleiile ning lumetuisku.
Need on tarkused, mille oleme vahepealsete aastatega millegipärast unustanud. Kuna praegu elame, ja mitte ainult meie, vaid kogu Euroopa, elektri ja toasooja kallinemise ajastus, siis otsustas ka EKKÜ oma tegevusvaldkonda laiendada.

Oleme võtnud nõuks tutvustada uusi ja vahel ka unustatud vanu energiakokkuhoiu võimalusi nii teoorias kui ka praktikas. 
Räägime nn „madalenergiamajade“ ning „passiivmajade“ projekteerimisest ja ehitamisest ning võimalusest juba lähitulevikus siirduda „nullenergiamajade“ ja seejärel ka „plussenergiamajade“ loomisele. EKKÜ eriline huvi kuulub, nagu ka enne sõda, haljastuse rajamisele nii, et see kaitseks elamuid talvel külma ja suvel kuuma eest. 

Praktiliselt käib energiakokkuhoiu võimaluste tutvustamine nii, et EKKÜ püüab kõigist maakondadest leida häid näiteid hoonete kohta, mis on heakorrastatud, asuvad kaunilt korraldatud ümbruses ja nende energiasäästlikkus on tõestatud. EKKÜ propageerib neid ja kutsub nende eeskuju järgima. 

Rõõmu teeb see, et tänavuste nominentide hulgas on nii era- kui ka kortermaja, lasteaed, noortemaja, kaks ametikooli, asendus- ja hoolekodu, vallamaja, tööstusettevõte ja talu. 

Vaata võitjaid!

Lisainfo:
Ene Pajula
52 79 772